VME ASSIST

Onmisbare Professionals voor uw VME

Peter LEYSEELE - VME ASSIST.be/VME ASSIST.tv

Peter is geen onbekende binnen de wereld van de gedwongen appartementsmede-eigendom.

Hij is reeds jaren actief als (juridisch) adviseur binnen het residentieel vastgoedbeheer en het appartementsrecht, is een regelmatig gevraagd spreker en auteur van verschillende publicaties.

Omdat Peter vaststelt dat er nog steeds een groot tekort is aan professioneel advies, bijstand en praktijkgerichte opleidings-, en leermogelijkheden, start hij in 2020 met het online leertraject appartementsmede-eigendom.

Dit leertraject, dat wordt aangeboden via VME ASSIST.be en VMEASSIST.tv, mag als enig in zijn soort worden beschouwd.

Niet alleen omdat het digitaal wordt aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogstaande technologie, maar vooral ook omdat het zich zowel tot professionelen als niet professionelen richt.

Belangrijk daarbij is dat voor de leercontent die wordt aangeboden, Peter zich telkens weer in de schoenen van de gebruiker verplaatst waardoor de onderwerpen die in de lessenreeksen aan bod komen, telkens opnieuw vanuit de praktijk en zoveel als mogelijk op basis van veel voorkomende casussen worden toegelicht.

Voor het leertraject maakt Peter onder meer gebruik van leervideo’s.

Deze leervideo’s worden opgedeeld in 2 niveaus.

Enerzijds, lessenreeksen hoofdzakelijk bestemd voor niet professionele gebruikers, bijvoorbeeld mede-eigenaars, mede-eigenaars syndici, enzovoort.

Anderzijds, lessenreeksen die zich voornamelijk focussen op de professionele gebruikers waaronder beroepssyndici, landmeters-experten, advocaten, enzovoort.

Daarnaast worden er ook video’s aangeboden waarin op basis van de interviewmethode telkens door een vakspecialist dieper wordt ingegaan op een bepaalde praktijksituatie.

Maar niet enkel en alleen leertrajecten worden door middel van het leerplatform aangeboden.

Ook zullen er met de regelmaat van de klok webinars worden georganiseerd, zullen er e-books worden gepubliceerd, zullen er templates van bijvoorbeeld een beheersovereenkomst, een verwerkingsovereenkomst in het kader van de GDPR wetgeving, enzovoort worden aangeboden.

Tevens bestaat de mogelijkheid voor de gebruikers om te worden begeleid en te worden geadviseerd.

Het online aanbieden van deze dienstverlening heeft voor de gebruiker niet enkel het voordeel dat hij vanaf eender welke plek en op een door hemzelf gekozen tijdstip op het platform kan inloggen, hij heeft ook steeds de vrije keuze omtrent welke inhoud hij wenst te bekijken. Ook de tijdsduur die per sessie op het platform wordt besteed, wordt door de gebruiker zelf bepaald.

Wenst u meer info over de dienstverlening van VMEASSIST.be / VMEASSIST.tv , contacteer Peter dan via: [email protected]